Verklaring logo 2PI

1. Rood, Groen, Blauw: de basiskleuren. Ieder programma, project of interim klus bevat een basis om de klus te klaren (hoe moeilijk deze soms ook te vinden is of hoe klein deze ook is)

2. Alle programma's en projecten bestaan uit blokken die tezamen één geheel vormen. Als je de 3 basis blokken + het witte blok met pi in elkaar schuift wordt het één geheel.

3. De cirkel in het midden (het oog van de 2) is de cirkel van invloed en sturing. U als klant bepaalt hoe groot deze is (wiskundige formule 2∏R). Dus een kleine cirkel betekent dat de teams veel zelfsturend zijn, een grote cirkel betekent dat u veel hands-on mentaliteit verwacht van 2PI.

4. ∏ is een vast gegeven (3,14159265), net zoals het bedrijf 2PI!

5. 2∏ staat voor 2PI, staat voor PPI, staat voor Programma-, Project- en Interim Management.

Logo 2PI